CovidInfluenzaPneumokok
Alle på 50 år og deroverx
Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløbx
Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risikox
Pårørende til personer i særlig øget risikox
Gravidex
Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023xxx
Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
– Kronisk lungesygdomxx
– Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)xx
– Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)xx
– Medfødt eller erhvervet immundefektxx
– Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraftxx
– Kronisk lever- og nyresvigtxx
– Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisikoxx
Svær overvægtig (BMI over 35)xx
Førtidspensionisterx
Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurderingxx
Børn på 2 år til og med 6 årx
Gravide i 2. og 3. trimesterxx
Personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandlingxx
Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisikoxx
Husstandskontakter til børn i øget risikoxx
Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbudx
Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:
– manglende eller dysfunktion af miltenxxx
– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraftxxx
– medfødt eller erhvervet immundefektxxx
– liquorlækagex
– tidligere invasiv pneumokoksygdomx
– Cochlear implantationx
– udført stamcelletransplantationxxx
– udført organtransplantationxxx
– diabetes mellitusxxx
– kronisk hjertesygdomxxx
– kronisk lungesygdomxxx
– kronisk nyresygdomxxx
– kronisk leversygdomxx
Personer under 18 år med:
– cyanotiske hjertesygdommexxx
– hjerteinsufficiensxxx
– palliativ operation for hjertesygdomxxx
– hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperationxxx
– kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)xxx
– hypodynamisk respirationsinsufficiensxxx
– nefrotisk syndromxxx
– immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCIDx
Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdomx
Svejserex