Vi vil meget gerne lægge medicinplan, og give råd, samt udskrive recepter. Men når der først er taget stilling til en given behandling sørger vi for at udskrive medicin i så lang tid det er forsvarligt og nødvendigt. Vi forsøger derfor at udskrive medicin indtil næste kontrol, og recepten gælder derfor indtil da. En recept kan udskrives til at man kan få udleveret medicin mange gange på samme recept.

Således skriver vi helst fast medicin ud til fx 1 år af gangen, og 1,5 år for p-piller.

Således slipper du som patient for at kontakte lægerne og personalet for en ny recept – der er jo allerede taget stilling om at du skal have det. Recepten ligger på apoteket. Når den er brugt op er det på tide med en ny kontrol. Så bed meget gerne lægen om at udskrive medicinen så længe som muligt.

Fast medicin

 • Blodtrykket, hjertet, kolesterol, astma, KOL
 • Fast smertestillende
 • ADHD medicin
 • Angst og depressions medicin  – “lykkepiller”
 • P-piller
 • og meget andet

Vi tager vi som udgangspunkt beslutning om en gang om året om der skal ændres stoppes eller fortsættes, og udskriver recepter til hele det næste år. Det uagtet om man tager 1 tablet om ugen eller 4 tabletter om dagen.

Medicin ved behov

 • Migræneanfaldsmedicin
 • Viagra og lign
 • Eksem/hormonkremer
 • Næsespray
 • Allergimedicin

Behovsmedicin udskriver vi også gerne til 1-2 års forbrug, såfremt der er en stabil situation . Det gøres ved en konsultation hvor vi regner på hvor meget man vil få brug for den kommende periode. Derefter ligger recepterne klar på apoteket.
Alternativt må man kontakte klinikken fra gang til gang.

Medicin i kur – fx ved en blærebetændelse eller lungebetændelse udskrives altid kun efter en individuel vurdering, og næsten altid kun ved konsultation.

Du kan selv se hvor meget medicin du har liggende via fmk-online.dk med Nem-Id.

Som hovedregel udskrives der ikke recept uden en grundig vurdering fra lægens side, og dette indbefatter for det meste en konsultation.

Uddrag fra Sundhedstyrrelsens: Lægens ansvar ved ordination og receptudstedelse

Lægen er således både ved ordination og ved receptudstedelse ansvarlig for en helt specifik handling. Lægen kan pådrage sig et juridisk ansvar ved at udvise manglende omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke, jf. autorisationslovens § 17. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt lægen i en given situation, har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, og dermed har handlet ansvarligt.

At udstede en recept er ikke en ekspeditionssag, ordinationsretten er knyttet til autorisationen som læge, og lægen skal ved udstedelse af alle recepter udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Der er tale om en ordination, når lægen skriver en recept, uanset om det er første recept eller en fornyelse. Den læge/speciallæge, der starter behandling med et lægemiddel, er ansvarlig for både ordinationen, en behandlingsplan og en plan for opfølgning.

Såfremt den alment praktiserende læge skal udstede recepter med henblik på fortsættelse af en behandling, der er startet af en anden speciallæge, skal speciallægen sikre sig, at den praktiserende læge er indforstået med dette og kender behandlings- og opfølgningsplanerne. Side 2 Den alment praktiserende læge, der fornyer en recept på et lægemiddel, som tidligere er ordineret af en speciallæge, er ansvarlig for, at recepten er korrekt skrevet, at medicinen fortsat er indiceret, og at der ikke er kontraindikationer fx på grund af anden (ny) medicinering. Hvis det drejer sig om fortsættelse af specialiseret behandling, som den praktiserende læge ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage selvstændigt, er det den praktiserende læges ansvar at sikre sig, at den videre behandling foregår efter anvisning fra speciallægen og i kontinuerlig kontakt med denne fx som ”shared care”.

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og speciallæger er vigtigt af hensyn til patienterne og af hensyn til patientsikkerheden. Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen er startet af en anden læge, fx når lægen ikke har de fornødne forudsætninger for at foretage ordinationen, fx på grund af manglende kendskab til lægemidlet, behandlingsplanen eller blodprøvesvar, som vil være en forudsætning for korrekt dosering.