Det er muligt at få en henvisning til psykolog hvis man opfylder visse krav.
Depression
Angst
Dødsfald mv

Vi kan ikke henvise til psykolog uden at have set og talt grundigt med jer. Det kan ikke klares over telefonen eller mail.

Der er en egenbetaling hos psykologen på ca kr. 400,- første gang og kr 330,- efterfølgende gange.

Såfremt man ønsker at benytte en sundhedsforsikring til psykolog, bedes man først kontakte forsikringen og høre hvad de kræver.