Når der er lukket for tilgang af nye patienter kan lægehuset ikke gøre undtagelser fraset dem som er beskrevet på borger.dk

Det er suverænt kommunen som styrer hvem der kan komme til og ikke kan komme til.

Opfylder man ikke kriterierne i reglerne, må man vente med at skifte til der åbnes for tilgang.

Helt generelt kan vi kun opfordre patienter som ønsker ny læge at kontrollere hver d. 1. i måneder. Det er der der oftest skifter status mellem lukket og åbent.