Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen pr 26/12-2020. Link

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som
  medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder
  I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

Gruppe 5 defineres nogenlunde således jfr DSAM:

 • 70‐årig med BMI 42, dysreguleret DM2 (HbA1c 80), hyppige infektioner og vigende nyrefunktion (eGFR 45)
 • 78‐årig med post‐polio muskelsvaghed, kørestolsbruger og nedsat hostekraft, har også KOL og jævnlig exacerbation, der behandles med tbl. prednisolon
 • 64‐årig mand med paranoid skizofreni, faldet ud af sygehuskontrol for sin prostatacancer, periodisk alkohol‐/hashmisbrug og dårlig egenomsorg, hyppige infektioner
 • 76‐årig mand, flygtning uden danskkundskaber, PTSD, T2DM, Apoplexi med hemiparese, massiv kronisk stase i UE og staseeksem med recidiverende erysipelas, tilbøjelig til decubitus, støttestrømper tåles ikke og hjemmeplejen har svært ved at etablere samarbejde med pt.
 • 39‐årig kvinde med BMI 50, spinkelt netværk, blandet svær angst/depression, smerteproblematik, astma i svær grad med meget varierende FEV1, trods optimeret behandling, 9 slags medicin
 • 74‐årig kvinde med lettere udviklingshæmning, har hjemmepleje og praktisk hjælp, 4 kroniske sygdomme og 8 slags medicin.

Vi har allerede henvist de 20 patienter vi fik som “kvote” her i februar.