Vi oplever et unødigt tidsforbrug til af aktindsigt fra advokater i forbindelse med erstatningssager. Der er ofte meget stort tidsforbrug uden betaling for dette.

Såfremt advokater beder om aktindsigt bedes følgende regler overholdt, da kan vi ekspederes sagen hurtigt uden misforståelser som koster tid.

Anmodninger om aktindsigt skal begrænses til dette. Eventuelle andre anmodninger skal komme i separat anmodning som angiver en tydelig betalingsvilje og evne.

Anmodningen om aktindsigt skal være utvetydig have følgende tekst:

Jeg anmoder om aktindsigt på NAVN – CPR-nummer.
Det kan sendes til (sikker mail til xx@xx.dk eller) postadresse:
Firmaet,
Lyngbygade 1
8600 Silkeborg

Vi accepterer at PDF tilsending honoreres svarende til antal A4 sider i PDF’en.

 

Vedlagt samtykke fra patienten som SKAL indholde:

Jeg er klar over at HELE min journal, inklusiv oplysninger om HIV test, utroskab, sexuelt overførte sygdomme, parforhold og andet meget stærkt personligt sendes til NAVN på modtager

Aktindsigtanmodninger fra advokater som ikke opfylder dette, vil blive henlagt, og vi vil afvente I kontakter os for rykker. Kopi af brev vil ikke besvares, vi vil vente på I ringer.

Aktindsigt pr print fylder meget (ofte >100 sider) og for at undgå unødigt papirbrug kan vi vælge at printe 2-4 sider pr. side på begge sider. Det er læsbart

Ved eventuelle ønsker om udtalelser, begrænsning fx dato eller udeladte oplysninger medregnes normal timepris, og givet den velkendte uvilje blandt advokater til at betale læger for medgået tid, kan dette først påbegyndes ved indbetaling af 500 kr. Herefter vil anmodningen honoreres såfremt det kan klares inden for 500 kr, ellers vil en ekstra pris blive oplyst, og denne skal indbetales på forhånd før arbejdet påbegyndes.

Årsagen til denne stramme politik er en dårligt honoreret arbejde initieret af 3. mand som misbruger en lov og takster som ikke er reguleret siden 1993.