Vi søger ny sygeplejerske på 32 timer/uge pr 1. juni 2021.

Opgaverne består primært af selvstændige konsultationer

 • Kroniker kontroller
 • Blodprøvetagning
 • EKG tagning
 • Blodtrykskontrol
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Sårpleje og kontrol – både akutte og kroniske
 • Svar på blodprøver pr telefon, e-konsultation
 • Telefonvisitation og tidsplanlægning
 • Livmoderhalsprøver på kvinder (screeningsprogrammet)
 • Kostsamtaler
 • Administrative opgaver 
 • Enkelte gange hjælp til kirurgiske småting.

Vi flytter løbene flere selvstændige opgaver til vores sygeplejersker, fx blodtrykskontroller, regulering af kroniske sygdomme mv. Håndtering af almene akutte tilstande mv.

Vi er 4 faste læger og  2 ansatte læger, 1 sekretær og 3 faste sygeplejersker. Se under Lægerne og Personale

Vi forventer af dig, at du

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Er selvstændig
 • Kan håndtere det flow af patienter der er i almen praksis
 • Kan håndtere mangeartede patientrelationer
 • Er klar over egne begrænsninger

Dagsprogrammet for sygeplejerskerne ser typisk således ud

 • 8-9 Konsultationer
 • 9-12 konsultationer eller telefonpasning.
 • 12-13 oprydning, opfyldning, opfølgning på opgaver og frokost
 • 13-16 Konsultationer, og til sidst oprydning mv
 • Tordage 16-17 åben konsultation (aktuelt lukket pga. corona)

Vi er glade humoristiske og lægger stor vægt på en godt behageligt samarbejde og faglighed. Vi insisterer på at patienten både skal have høj sundhedsfaglig kvalitet og en god oplevelse hermed.

Klinikken er i konstant udvikling med fordeling af opgaver til rette personer, optimering af arbejdsgange.

Ansøgningsfrist fredag 9. april 2021 kl 12.00 – enten pr mail til mail@laegerne-smedegaarden.dk eller i skranken/postkassen.

Vi holder jobsamtaler i løbet af uge 16.