Vi søger ny sygeplejerske på 25 timer/uge pr 1. februar 2018. Aktiviteten i klinikken stiger og vi er samtidig ved at udvide klinikkens lokaler.

Opgaverne består primært af selvstændige konsultationer

 • Kroniker kontroller
 • Blodprøvetagning
 • EKG tagning
 • Blodtrykskontrol
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Sårpleje og kontrol – både akutte og kroniske
 • Svar på blodprøver pr telefon, mail, konsultation
 • Telefonvisitation og tidsplanlægning
 • Livmoderhalsprøver på kvinder (screeningsprogrammet)
 • Kostsamtaler
 • Administrative opgaver ifm mails
 • Enkelte gange hjælp til kirurgiske småting.

Vi forventer at tilføre flere selvstændige opgaver til vores sygeplejersker, fx blodtrykskontroller, regulering af kroniske sygdomme mv. Håndtering af almene akutte tilstande mv.

Vi er 4 faste læger og 1 uddannelseslæge, 1 sekretær og 3 faste sygeplejersker. Se under Lægerne og Personale

Vi forventer af dig, at du

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Er selvstændig
 • Kan håndtere det flow af patienter der er i almen praksis
 • Kan håndtere mangeartede patientrelationer
 • Er klar over egne begrænsninger

Dagsprogrammet ser typisk således ud

 • 8-9 Konsultationer
 • 9-12 konsultationer eller telefonpasning, evt kombination
 • 12-13 oprydning, opfyldning, opfølgning på opgaver og frokost
 • 13-16 Konsultationer, og til sidst oprydning mv
 • Tordage 16-17 åben konsultation

Vi er glade humoristiske og lægger stor vægt på en godt behageligt samarbejde og faglighed. Vi insisterer på at patienten både skal have høj sundhedsfaglig kvalitet og en god oplevelse hermed.

Klinikken er i konstant udvikling med fordeling af opgaver til rette personer, optimering af arbejdsgange.

Ansøgningsfrit 4.dec 2017 – enten pr mail til mail@laegerne-smedegaarden.dk eller i skranken/postkassen.

Vi holder jobsamtaler i løbet af december 2017.