GDS

Du kan svare pr mail ved at sende svaret i dette format:
JNNJN JNNNN JJJNN = 5 depressive svar og 10 positive svar

GDS