ASRS v1.1

Du kan svare pr mail ved at sende tallene i dette format :
tal: 0-4; 0 = Aldrig ; 4 = Meget Ofte
Del op mellem 6/7 som i skemaet:
Fx:
1-6: 001122
7-18: 334400 112233

ASRS v1.1